Spotkanie autorskie Romana Gilety

29 maja 2022 o godz. 15.00. w Kątach Bystrzyckich gmina Lądek Zdrój będzie miało zdarzenie-wydarzenie związane z promocją mojej książki „Wyrwane z Życiorysu”. Organizatorami są: Sołtys Kątów – Jacek Gąsior, Alina i Marek Kuczwalscy, Grzegorz Polaszczyk, Koło Gospodyń Wiejskich. Gościnnie Wołodimir Łotocki – Ukraina Tarnopol – skrzypek filharmonii tarnopolskiej i filharmonii wałbrzyskiej, aktor, kabareciarz. Dla uczestników spotkania m .in: grill i inne atrakcje. Spotkajmy się w masywie Krowiarek nad Rudym Potokiem.

Zapraszam – Roman Gileta

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości >>>

Wyrwane z życiorysu Roman Gileta

Roman Gileta był wiceprezesem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kątach Bystrzyckich koło Lądka-Zdroju. W swych wspomnieniach „Wyrwane z życiorysu” zabiera czytelnika do roku 1977, gdzie wraz kilkorgiem przyjaciół wyruszył budować nowy, lepszy świat w Kątach Bystrzyckich.

„Wyjazd z Wałbrzycha do Kątów Bystrzyckich koło Lądka – Zdroju miał miejsce na początku kwietnia. (…)Tego pamiętnego dnia pod dom Wysockiego zajechał bagażowy „Żuk” z rozerwaną z prawej strony plandeką. (…) W dziesięć osób tłukliśmy się do Kątów Bystrzyckich położonych 80 kilometrów od Wałbrzycha. Ponad dwie godziny jechaliśmy do celu. (…)

Wreszcie u celu. Wysiedliśmy. Jedni stali, drudzy siadali, gdzie się da. Na jakimś kamieniu, kłodzie drewna. Budynek nie prezentował się zbyt okazale. W oknach zamiast szyb worki po nawozach. Wewnątrz zamiast podłóg – szlaka. Prądu wcale. Piec jeden. Drzwi żadnych. Woda w strumyku po drugiej stronie drogi. Ubikacja w lesie. Był to budynek po dawnej szkole.

Tylko jedna z dwóch klas – pokoi nadawała się na mieszkanie, w którym była podłoga, a raczej jej fragmenty. Była jeszcze kuchnia bez pieca i mały pokoik. Dach budynku pokryty był czarnym łupkiem i nie przeciekał. (…)

-W coś ty mnie wpakował? Ja tu mam mieszkać? W takim czymś? Gdzie? To jest ten twój nowy świat? Twoje nowe jutro?”

W książce odnajdziemy wspomnienia z życia autora w Kątach Bystrzyckich. Spisane historie o dokumentach schowanych w filcowym kapeluszu Wernera, o trudach życia i pracy na wsi, o strzyżeniu owiec, wykopkach, o budowie drogi. Jest to ciekawa lektura dla wszystkich mieszkańców i miłośników Kątów.

Serdecznie dziękuję Ali i Markowi za ten wspaniały prezent i zachęcam wszystkich do lektury.

Historię powstania Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kątach Bystrzyckich przedstawia również kronika spisana przez załozycieli: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kątach Bystrzyckich 1978 – Kąty Bystrzyckie (katybystrzyckie.pl)

Koncert charytatywny dla Krysi i Andrzeja

Koncert charytatywny dla Krysi i Andrzeja odbył się 19.02.2022 w Lądku – Zdroju.
Organizatorzy: Przyjaciele Krysi i Andrzeja, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Kurort Lądek – Zdrój, CKiR Lądek – Zdrój, Dom Klahra.
Wystąpili: Kapela Bożków, Moises Bethencourt i Bartłomiej Hudziec, Ewa Stefaniak, Duet Karina i Andreo, Ivan Komarenko, Maciek Adamski.

Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w organizację oraz gościom którzy wzięli udział w imprezie.

https://youtu.be/IgywryCACRc

Spotkanie z pszczołami

W sobotę 9 października o godzinie 12.00 w wiacie sołeckiej odbędzie się „Spotkanie z pszczołami”, na którym będzie można poznać sekretne życie pszczół.

Imprezę organizuje  grupa inicjatywna „Kąty Ostre”.

Zapraszamy!!!

Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

5 września mieszkańcy wsi Kąty Bystrzyckie mogli zwiedzić wnętrze zabytkowego kościoła Św. Katarzyny, w którym obecnie trwają prace konserwatorskie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa Barbary Gut.

Dziękujemy za zdjęcia, które oczywiście trafiają do kroniki Kątów Bystrzyckich.

Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 2021 – Kąty Bystrzyckie (katybystrzyckie.pl)

Moc z natury – warsztaty dla mieszkańców Kątów Bystrzyckich

W imieniu nieformalnej grupy inicjatywnej „Kąty Ostre” zapraszamy mieszkańców wsi Kąty Bystrzyckie na dwa spotkania w ramach projektu „Moc z natury”.

Spotkania odbędą się w Wiacie Sołeckiej:

04.09.2021 „Spotkanie z ptakami”

12.00- 14.30 – Prelekcja z warsztatami – prowadzi dr Romuald Mikusek

14.30 – 16.00 – Wyjście w teren

16.00 – 16.45 – projekcja filmu „Sowy Polski” Artura Tabora

05.09.2021 – Warsztaty zero waste – czyli nie marnuję!

13.00 – Prelekcja i warsztaty jak stworzyć coś z niczego – prowadzi mgr Ola Kurek i Kalina Kurek

Wielki skarb w małym kościele… czyli bezcenne polichromie w Kątach Bystrzyckich

Przedstawiamy artykuł Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków o kościele w Kątach Bystrzyckich.

Kąty Bystrzyckie to niewielka miejscowość położona w powiecie kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 2 poł. XIV w. Wśród wiejskiej zabudowy, uwagę zwraca kościół filialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kątach Bystrzyckich, wzmiankowany jest w latach 1364–1404. Nie wiemy jednak jak wyglądała pierwotna świątynia. Około 1473 r. na jej miejscu powstał nowy obiekt. Na prace budowlane w tym okresie wskazuje data „1473”, odkryta na południowej ścianie prezbiterium. W 1534 r. świątynia, pełniąca do tej pory funkcję kościoła parafialnego, została włączona do parafii w Strachocinie. W dobie reformacji kościół w Kątach Bystrzyckich przeszedł w ręce protestantów, jak wiele świątyń na terenie historycznego Śląska. Protestanci korzystali z kościoła do ok. 1630 r., kiedy to został on zwrócony katolikom. W 2 poł. XVIII w. obiekt został przebudowany, w wyniku czego przedłużono nawę w kierunku zachodnim. Być może wówczas powstała barokowa wieża, wyraźnie kontrastująca z gotycką bryłą nawy i prezbiterium. W 1832 r. bryłę kościoła wzbogacono o zakrystię, dobudowaną do południowej ściany prezbiterium. W 1893 r. przeprowadzono remont świątyni, o czym świadczy inskrypcja odkryta na ścianie prezbiterium kościoła, która w przekładzie na język polski brzmi: „1893// Przez [malarzy] kościelnych wymalowano. August Förster// Amand Straube”. Wówczas to wykonano nowy sufit nawy z dekoracją ornamentalną, jak również wykonano nową dekorację malarską prezbiterium.
Jednak najciekawszy wątek związany jest z odkryciem późnogotyckiego wystroju malarskiego wnętrza świątyni pochodzącego z 2 poł. XVI wieku. Pierwsze badania nawarstwień polichromii wykonał w 2002 r. mgr Cezary Wandrychowski. Ujawnił 3 warstwy dekoracji malarskich z najstarszą opisaną inskrypcją ANNO DOMINI 1473 zrobioną węglem na południowej ścianie prezbiterium. Na ścianie południowej nie stwierdzono scen figuralnych, a jedynie malarskie podziały architektoniczne, wić roślinną i malarsko opracowane obramienie otworu, tzw. zacheuszek. Na marginesie jedynie należy wspomnieć, że zacheuszek w podobnej formie występuje w świeckich rezydencjach w Gorzanowie i Sarnach (Ścinawka Górna). Istnienie nawarstwień stwierdzono także na ścianach prezbiterium i łuku tęczowego.
W 2010 r. studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie rozpoczęli prace prace konserwatorskie i restauratorskie na północnej i wschodniej ścianie nawy pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Guzika. Pierwszy etap prac konserwatorskich obejmował rozpoznanie nawarstwień ściennych i odsłonięcie polichromii na ścianie północnej nawy i przylegającej do niej wschodniej strony ściany łuku tęczowego. Na całej niemal powierzchni odsłonięto późnogotyckie malowidła, zasięg malowideł wyznacza zasięg gotyckiego muru i dokładnie wskazuje zakres późniejszej rozbudowy kościoła zarówno wzdłuż, jak i na wysokość. Datowanie polichromii nastąpiło na podstawie analizy stylistycznej malowideł oraz analizy wyników badań laboratoryjnych pigmentów i spoin. Wyniki tych analizy pozwoliły na określenie wieku malowideł na początek wieku XVI. Malowidło późnogotyckie w układzie kwaterowym w czterech rzędach. Każdy kwadrat ma około 100 x 100 cm, poszczególne sceny oddzielają wąskie pasy. W górnym rzędzie znalazły się sceny z Księgi Rodzaju przedstawiające stworzenie Adama i Ewy. W trzecim i czwartym rzędzie znalazły się sceny Męki Pańskiej, takie jak biczowanie i koronowanie cierniem.
Tak więc, jeżeli myślicie Państwo, że komiks to dzieło XX wieku, to jesteście w błędzie. Tzw. Biblia Pauperum była szeroko stosowanym środkiem przekazu wizualnego w średniowieczu, choć nie tam należy szukać źródła historyjek obrazkowych, tylko w starożytności. Pomyślcie o tym, jak następnym razem zasiądziecie wieczorem z popcornem gotowi do oglądania Spider-Mana, Avengersów, Kapitana Ameryki, czy innych marvelowskich superbohaterów, a okaże się, że współczesność nie jest taka wyjątkowa, jest jedynie następstwem ciągu zdarzeń kulturowych. Ale wracając do polichromii z Kątów Bystrzyckich to ich stan zachowania po odkryciu należało określić jako zły. Występowały liczne ubytki, duże zawilgocenie w dolnej części ściany. W kolejnym roku (2011) krakowscy studenci kontynuowali prace pod nadzorem dr hab. Andrzeja Guzika. Wcześniej odsłonięte polichromie doczyszczono z pozostałości pobiał i późniejszych nawarstwień. Po doczyszczeniu poddali identyfikacji kolejne sceny: Adoracji Dzieciątka Jezus, Pokłonu Trzech Króli i Ucieczki do Egiptu. Następnie rozpoczęto proces utrwalania malowideł poprzez podklejanie, iniekcje w pustych przestrzeniach i wzmocnienie warstw malarskich. Uzupełniono ubytki tynków.
W roku 2012 prace w zakresie konserwacji technicznej malowideł były kontynuowane. Rozpoczęto także odsłanianie malowidła na wschodniej ścianie nawy. Podjęto prace związane z uzupełnianiem ubytków warstwy malarskiej przy użyciu sypkich pigmentów. To niezwykle trudny etap konserwacji, tzw. konserwacja estetyczna. Z jednej strony należy dążyć do czytelności malowideł i ich właściwego odbioru estetycznego, przy jednoczesnym zachowaniu prawdy oryginału i niedopowiadaniu tego co zostało zniszczone i nie wiemy, jak wyglądało, czy co przedstawiało. W latach 2015-2016 prace przy polichromiach na ścianie wschodniej i w prezbiterium nadzorowała dr hab. Grażyna Schulze-Głazik. Kontynuowano je w 2020 r. W tym roku planowany jest kolejny etap na wschodniej ścianie prezbiterium oraz na zachodniej ścianie nawy. Dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015, 2016, 2020 r. i w roku bieżącym.
KP, ANC

Zódło: (1) Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków | Facebook

Dania regionalne w Skansenie Gottwaldówka

Coś dla poszukiwaczy smaków regionalnych – skarby z Gottwaldówki – placek z kruszonką, Śląskie Niebo, chleb domowej roboty. Zapraszamy do zapoznania się relacją filmową, a na pyszny świeżo pieczony chleb zapraszamy do Skansenu Gottwaldówka w Kątach Bystrzyckich w wakacyjne soboty.

Pytanie na śniadanie – Jak smakuje Dolny Śląsk?

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/54740965/jak-smakuje-dolny-slask?fbclid=IwAR1cn8kxVcaAVX4KXgMjmO8yogQfOFdeIh9-IQOaD3eAjd-bIcy5vu7s-7M