Spotkanie autorskie Romana Gilety

29 maja 2022 o godz. 15.00. w Kątach Bystrzyckich odbyło się spotkanie autorskie Romana Gilety promujące książkę „Wyrwane z Życiorysu”.
Organizatorami wydarzenia byli: Sołtys Kątów – Jacek Gąsior, Alina i Marek Kuczwalscy, Grzegorz Polaszczyk, Koło Gospodyń Wiejskich.
Uroczystość uświetnił swym występem Wołodimir Łotocki – Ukraina Tarnopol – skrzypek filharmonii tarnopolskiej i filharmonii wałbrzyskiej, aktor, kabareciarz. Spotkanie poprowadziła Wiesława Kamińska. Podczas spotkania zostały odczytane fragmenty książki wspominające czasy w których autor mieszkał w Katach Bystrzyckich. Uczestnicy słuchali opowieści o powstaniu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej , o dawnych mieszkańcach i trudach z jakimi przyszło się zmierzyć osiedlając się w Kątach Bystrzyckich.

Podczas uroczystości autorowi został nadany tytuł „Ambasadora Kątów Bystrzyckich” w dowód uznania działań na rzecz zachowania i wzbogacenia dziedzictwa kulturowego Kątów Bystrzyckich.

Księga pamiątkowa założenia Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kątach Bystrzyckich >>>