Ścieżka geologiczna na górę Siniak

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sciezka-geologiczna1-1024x640.jpg

Edukacyjna ścieżka geologiczna, prowadząca przez fragment pasma górskiego – Krowiarki.
Długość trasy to 2,1 km (w jedną stronę), wysokość do pokonania (przewyższenie w pionie) 122 m. Czas przejścia w dwie strony, ok 2h.

Góra Siniak (658 m. n.p.m.), to izolowane wzniesienie w Paśmie Krowiarek, w Masywie Śnieżnika,  położone pomiędzy Lądkiem-Zdrój i Kątami Bystrzyckimi. Od południowego wschodu sąsiaduje z Kuźniczymi Górami, obszarem historycznego (XIV–XIX w.) wydobycia i przeróbki rud żelaza.

Trasa geologiczna prowadzi poprzez wychodnie proterozoicznych skał metamorficznych: łupków łyszczykowych, gnejsów, kwarcytów, marmurów i amfibolitów, należących do charakterystycznej sekwencji geologicznej, tzw. „Formacji Strońskiej”.

Szlak jest łatwy, wiedzie przez urocze lasy i łąki, z których można podziwiać piękne widoki w kierunku Śnieżnika, Czarnej Góry oraz Lądka-Zdroju i Gór Złotych. Na trasie zostały ustawione trzy tablice edukacyjne z geologicznymi opisami odsłonięć, po drodze jest też miejsce odpoczynku. Miejsce startowe znajduje się w pobliżu „Kuźni Alchemicznej”, w centrum wsi, obok kościoła.

Ścieżka jest inicjatywą społeczną Sołectwa Kąty Bystrzyckie. Fundatorem tablic jest Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Opracowanie merytoryczne i przebieg trasy – Piotr Gut (GeoGut), recenzent – Jacek Szczepański (Uniwersytet Wrocławski), opracowanie graficzne oraz współpraca M.J. Kosmalscy (JakoWebArt).

Na trasie funkcjonuje też geoedukacyjna gra terenowa – „Skarby Góry Siniak”.

Z tajemniczą mapą w ręku, wyrusz na wyprawę po skarby Góry Siniak. Rozszyfruj ukryte wskazówki, poznaj geologię regionu i odkryj historię średniowiecznego górnictwa w Kątach Bystrzyckich. Na tych, którzy rozwiążą zadania i zdobędą skarb, czeka nagroda.

Po mapę zapraszamy do „Kuźni Alchemicznej”, udział w grze jest bezpłatny.

Opracowanie gry, rysunki, grafika – Renata Gut.