Spotkania w ramach projektu „Moc z natury” 2021

Organizatorem imprezy były „Kąty Ostre” z Kątów Bystrzyckich .

04.09.2021 „Spotkanie z ptakami”

Prelekcję z warsztatami prowadził dr Romuald Mikusek. Po warsztatach ornitologicznych uczestnicy poszli na zajęcia plenerowe w celu obserwacji ptaków w okolicznych lasach.

05.09.2021 – Warsztaty zero waste – czyli nie marnuję!

Prelekcję i warsztaty jak stworzyć coś z niczego prowadziła mgr Ola Kurek i Kalina Kurek.