Skansen Gottwaldówka

Kąty Bystrzyckie 23               tel. 74 81 47 802
www.gottwaldowka.pl

Skansen Gottwaldówka – Zabytkowy Zespół Gospodarski  obrazuje życie wsi śląskiej, kulturę ludową
i rzemiosło w XIX w. Wystawa kapeluszy, akwareli i szkła artystycznego, biblioteka, sprzęty gospodarskie
i domowe.  Dla grup pow. 10 os. organizujemy warsztaty pieczenia chleba. Zapraszamy zwiedzających od V do X w godz. 10.00 – 16.00.
W każdą sobotę o godz. 10.00-12.00 odbywa się pokaz pieczenia chleba i wyrobu masła.