Kuźnia Alchemiczna

Kuźnia Alchemiczna – GeoGut Szlifiernia Kamieni Dolnośląskich

Kuźnia Alchemiczna

Kąty Bystrzyckie 14            

tel.  74 81 48 562 www.geogut.pl   www.kuzniaalchemiczna.pl

1. Sklep i galeria – biżuteria, wyroby z kamieni regionalnych, minerały,   skamieniałości, pamiątki.
2. Wystawa – Tajemniczy świat minerałów w UV  (zjawisko luminescencji minerałów).
3. Wystawa jajek z minerałów.
4. Skalne Rozłupisko – poszukiwanie minerałów wśród skał bazaltowych.
5. Nauka płukania złota w górskim potoku.
6. Przecinanie i obróbka kamieni.
7. Zajęcia edukacyjne i kreatywne – warsztaty dla dzieci i dorosłych.