KGW Kąty Bystrzyckie

Koło Gospodyń Wiejskich ” DziewięćSił” w Kątach Bystrzyckich

KGW Kąty Bystrzyckie powstało 14.12.2018r.

Członkami Komitetu Założycielskiego byli: Marianna Kosmalska, Piotr Gut, Ewa Rajska.

14.12.2018 Przewodniczącą Zarządu KGW została Marianna Kosmalska. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego objął Piotr Gut, a członikem zarządu została Ewa Rajska.

21.08.2019 Stanowisko Przewodniczącego KGW objęła Ewa Rajska. Zastępcą Przewodniczącego został Piotr Gut, a członikem zarządu została Dorota Kuczwalska.

KGW Kąty Bystrzyckie liczy 17 osób.