Podróż w czasie do 1978 roku

Dzisiaj zabierzemy Was w podróż w czasie do 1978r. Wtedy to grupa młodych ludzi pełna zapału i chęci do pracy, zjawiła się w Kątach Bystrzyckich i postanowiła na nowo ożywić to miejsce. Nie przejmując się tragicznym stanem budynków, brakiem wygód, błotem i czekającym ich ogromem pracy, spojrzeli na tę wioskę jak na najwspanialsze miejsce na świecie i postanowili stworzyć Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną, która jednoczyłaby ich w podjętych trudach.

„O tym, że „poród” był trudny choć bardzo przyjemny świadczy fakt, że spotkanie to trwało od 12.00 – 21.00. To się nazywa mieć zaparcie!!!”

Tak o pierwszym roboczym spotkaniu grupy założycielskiej zapisano w kronice upamiętniającej te wydarzenia.

Dziękujemy Grzegorzowi Polaszczykowi za udostępnienie niniejszych materiałów.

Zapraszamy do czasów „Ojców Założycieli” Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kątach Bystrzyckich >>>