Msza Odpustowa w Kątach Bystrzyckich

Ks. proboszcz z Lądka – Zdroju zaprasza wszystkich na Mszę Odpustową w kościele

p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kątach Bystrzyckich.

Msza odbędzie się 28.11.2021 r o godzinie 14.00.

Po mszy Koło Gospodyń Wiejskich z Kątów Bystrzyckich zaprasza na słodki poczęstunek w wiacie sołeckiej.